Trường : iSchool Sóc Trăng
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 09/09/2019

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP 2B

Ngày Tiết 1A 1B 2A 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A 10A 11A 11B 12A
T.2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Mỹ thuật
Lê Văn Tùng
Toán
Trần Tú Trân
Tiếng Anh
Phan Thị Kim Hằng
Tiếng Việt
Lý Thị Hạnh Nguyên
Tiếng Việt
Đinh Thị Kiều Oanh
Tiếng Việt
Lý Văn Hiếu
Tiếng Việt
Võ Thị Hoa
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thương
Ngữ Văn
Trịnh Thị Trúc Ly
Tiếng Anh
Dương Thúy Dân
Địa lý
Lý Phương Nhi
Vật lý
Diệp Thị Bích Quyền
Toán
Huỳnh Minh Hiển
Ngữ Văn
Trịnh Khánh Linh
Tiếng Anh
Phạm Thị Thu Huệ
3 Tiếng Việt
Lữ Thị Kiều Muội
Mỹ thuật
Lê Văn Tùng
Tiếng Anh
Phan Thị Kim Hằng
Tiếng Việt
Lý Thị Hạnh Nguyên
Tiếng Việt
Đinh Thị Kiều Oanh
Tiếng Việt
Lý Văn Hiếu
Tiếng Việt
Võ Thị Hoa
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thương
Ngữ Văn
Trịnh Thị Trúc Ly
Tiếng Anh
Dương Thúy Dân
Hóa học
Thạch Thị Đavine
Vật lý
Diệp Thị Bích Quyền
Toán
Huỳnh Minh Hiển
Ngữ Văn
Trịnh Khánh Linh
Tiếng Anh
Phạm Thị Thu Huệ
4 Tiếng Việt
Lữ Thị Kiều Muội
Tiếng Anh
Trầm Thái Phương Trang
Mỹ thuật
Lê Văn Tùng
Toán
Lý Thị Hạnh Nguyên
Toán
Đinh Thị Kiều Oanh
Lịch sử & Địa lý
Lý Văn Hiếu
Khoa học
Võ Thị Hoa
Toán
Nguyễn Thị Mỹ Cầm
Tiếng Anh
Phạm Thị Thu Huệ
KNS
Lý Phương Nhi
Ngữ Văn
Trịnh Thị Trúc Ly
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thương
Vật lý
Diệp Thị Bích Quyền
Toán
Huỳnh Minh Hiển
Tin học
Nguyễn Hoàng Nhi
5 ERP Đọc hiểu
Lữ Thị Kiều Muội
Tiếng Anh
Trầm Thái Phương Trang
Đạo đức
Lâm Thị Thanh Thúy
Mỹ thuật
Lê Văn Tùng
English
Rajesh Kumar
Kỹ thuật
Lý Văn Hiếu
English
Harris Michael Risell
Toán
Nguyễn Thị Mỹ Cầm
Tiếng Anh
Phạm Thị Thu Huệ
Ngữ Văn
Trịnh Khánh Linh
Lịch sử
Nguyễn Hữu Phước
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thương
Vật lý
Diệp Thị Bích Quyền
Toán
Huỳnh Minh Hiển
Tin học
Nguyễn Hoàng Nhi
1 Tiếng Anh
Trầm Thái Phương Trang
Âm nhạc
Trương Nguyệt Thanh
Tiếng Việt
Lâm Thị Thanh Thúy
Tiếng Việt
Lý Thị Hạnh Nguyên
Tiếng Việt
Đinh Thị Kiều Oanh
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thương
Tiếng Việt
Võ Thị Hoa
Ngữ Văn
Trịnh Thị Trúc Ly
English
Harris Michael Risell
Vật lý
Lâm Thìn
Toán
Nguyễn Thị Mỹ Cầm
Tin học
Nguyễn Hoàng Nhi
Sinh học
Dương Thúy Vy
Tiếng Anh
Dương Thúy Dân
Lịch sử
Nguyễn Hữu Phước
2 Tiếng Việt
Lữ Thị Kiều Muội
Âm nhạc
Trương Nguyệt Thanh
Tiếng Việt
Lâm Thị Thanh Thúy
Toán
Lý Thị Hạnh Nguyên
Toán
Đinh Thị Kiều Oanh
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thương
Toán
Võ Thị Hoa
Ngữ Văn
Trịnh Thị Trúc Ly
English
Harris Michael Risell
Vật lý
Lâm Thìn
Toán
Nguyễn Thị Mỹ Cầm
Tin học
Nguyễn Hoàng Nhi
Tiếng Anh
Trầm Thái Phương Trang
Tiếng Anh
Dương Thúy Dân
Lịch sử
Nguyễn Hữu Phước
3 Âm nhạc
Trương Nguyệt Thanh
CLB / Năng Khiếu
Lâm Xuân Phát
Toán
Lâm Thị Thanh Thúy
Thủ công
Lý Thị Hạnh Nguyên
Đạo đức
Đinh Thị Kiều Oanh
Khoa học
Lý Văn Hiếu
Toán
Võ Thị Hoa
Tin học
Nguyễn Hoàng Nhi
Lịch sử
Nguyễn Hữu Phước
Toán
Huỳnh Minh Hiển
Sinh học
Dương Thúy Vy
Ngữ Văn
Trịnh Khánh Linh
Tiếng Anh
Trầm Thái Phương Trang
Hóa học
Thạch Thị Đavine
Toán
Nguyễn Thị Mỹ Cầm
4 Âm nhạc
Trương Nguyệt Thanh
CLB / Năng Khiếu
Lâm Xuân Phát
TNXH
Lâm Thị Thanh Thúy
TNXH
Lý Thị Hạnh Nguyên
Tiếng Anh
Dương Thúy Dân
Toán
Lý Văn Hiếu
KNS
Võ Thị Hoa
Tin học
Nguyễn Hoàng Nhi
Sinh học
Dương Thúy Vy
Toán
Huỳnh Minh Hiển
English
Harris Michael Risell
Ngữ Văn
Trịnh Khánh Linh
Lịch sử
Nguyễn Hữu Phước
Công nghệ
Lâm Thìn
Toán
Nguyễn Thị Mỹ Cầm
5                              
T.3 1 Thể dục
Nguyễn Châu Thanh
Tiếng Anh
Trầm Thái Phương Trang
Tiếng Việt
Lâm Thị Thanh Thúy
Tiếng Anh
Phan Thị Kim Hằng
Tiếng Anh
Dương Thúy Dân
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thương
Tiếng Việt
Võ Thị Hoa
Toán
Nguyễn Thị Mỹ Cầm
Tin học
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Lịch sử
Nguyễn Hữu Phước
GDCD
Nguyễn Thị Kim Xuyến
Hóa học
Võ Thái Sang
Sinh học
Dương Thúy Vy
Vật lý
Diệp Thị Bích Quyền
Ngữ Văn
Trịnh Thị Trúc Ly
2 Thể dục
Nguyễn Châu Thanh
Tiếng Anh
Trầm Thái Phương Trang
Tiếng Việt
Lâm Thị Thanh Thúy
Tiếng Anh
Phan Thị Kim Hằng
Tiếng Anh
Dương Thúy Dân
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thương
Toán
Võ Thị Hoa
Toán
Nguyễn Thị Mỹ Cầm
Tin học
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Sinh học
Dương Thúy Vy
Hóa học
Thạch Thị Đavine
Hóa học
Võ Thái Sang
Địa lý
Lý Phương Nhi
Vật lý
Diệp Thị Bích Quyền
Ngữ Văn
Trịnh Thị Trúc Ly
3 Tiếng Việt
Lữ Thị Kiều Muội
Tiếng Việt
Trần Tú Trân
Toán
Lâm Thị Thanh Thúy
ERP Đọc hiểu
Lý Thị Hạnh Nguyên
KNS
Đinh Thị Kiều Oanh
Toán
Lý Văn Hiếu
Lịch sử & Địa lý
Võ Thị Hoa
JA KTDNT
Lâm Thìn
Ngữ Văn
Trịnh Thị Trúc Ly
Tiếng Anh
Dương Thúy Dân
Hóa học
Thạch Thị Đavine
Lịch sử
Nguyễn Hữu Phước
Toán
Huỳnh Minh Hiển
Sinh học
Dương Thúy Vy
Địa lý
Lý Phương Nhi
4 English
Harris Michael Risell
Tiếng Việt
Trần Tú Trân
Tiếng Anh
Phan Thị Kim Hằng
Tiếng Việt
Lý Thị Hạnh Nguyên
Âm nhạc
Trương Nguyệt Thanh
Toán
Lý Văn Hiếu
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thương
Vật lý
Diệp Thị Bích Quyền
Ngữ Văn
Trịnh Thị Trúc Ly
Hóa học
Thạch Thị Đavine
Tiếng Anh
Trầm Thái Phương Trang
Toán
Huỳnh Minh Hiển
Nghề Phổ thông
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
English
Rajesh Kumar
Vật lý
Lâm Thìn
5 Toán
Lữ Thị Kiều Muội
KNS
Trần Tú Trân
Tiếng Anh
Phan Thị Kim Hằng
KNS
Lý Thị Hạnh Nguyên
Âm nhạc
Trương Nguyệt Thanh
English
Harris Michael Risell
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thương
Địa lý
Lý Phương Nhi
Vật lý
Diệp Thị Bích Quyền
Hóa học
Thạch Thị Đavine
Tiếng Anh
Trầm Thái Phương Trang
Toán
Huỳnh Minh Hiển
Nghề Phổ thông
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
English
Rajesh Kumar
Vật lý
Lâm Thìn
1 Tiếng Anh
Trầm Thái Phương Trang
Tiếng Việt
Trần Tú Trân
English
Harris Michael Risell
Tin học
Nguyễn Hoàng Nhi
Tiếng Việt
Đinh Thị Kiều Oanh
KNS
Lý Văn Hiếu
Tiếng Việt
Võ Thị Hoa
Ngữ Văn
Trịnh Thị Trúc Ly
Toán
Nguyễn Thị Mỹ Cầm
Thể dục
Nguyễn Châu Thanh
Thể dục
Lâm Xuân Phát
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thương
Ngữ Văn
Trịnh Khánh Linh
Tiếng Anh
Dương Thúy Dân
Hóa học
Thạch Thị Đavine
2 Tiếng Anh
Trầm Thái Phương Trang
Toán
Trần Tú Trân
Tiếng Việt
Lâm Thị Thanh Thúy
Tin học
Nguyễn Hoàng Nhi
Tiếng Việt
Đinh Thị Kiều Oanh
Toán
Lý Văn Hiếu
Tiếng Việt
Võ Thị Hoa
Ngữ Văn
Trịnh Thị Trúc Ly
Toán
Nguyễn Thị Mỹ Cầm
Thể dục
Nguyễn Châu Thanh
Thể dục
Lâm Xuân Phát
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thương
Ngữ Văn
Trịnh Khánh Linh
Tiếng Anh
Dương Thúy Dân
Hóa học
Thạch Thị Đavine
3 Tiếng Việt
Lữ Thị Kiều Muội
Toán
Trần Tú Trân
ERP Đọc hiểu
Lâm Thị Thanh Thúy
English
Harris Michael Risell
Toán
Đinh Thị Kiều Oanh
Toán
Lý Văn Hiếu
Tin học
Nguyễn Hoàng Nhi
CLB / Năng Khiếu
Nguyễn Châu Thanh
Địa lý
Lý Phương Nhi
GDCD
Nguyễn Thị Kim Xuyến
Ngữ Văn
Trịnh Thị Trúc Ly
JA KTDNT
Huỳnh Minh Hiển
Tiếng Anh
Trầm Thái Phương Trang
Ngữ Văn
Trịnh Khánh Linh
Toán
Nguyễn Thị Mỹ Cầm
4 Tiếng Việt
Lữ Thị Kiều Muội
English
Harris Michael Risell
Thủ công
Lâm Thị Thanh Thúy
Toán
Lý Thị Hạnh Nguyên
English
Rajesh Kumar
Đạo đức
Lý Văn Hiếu
Tin học
Nguyễn Hoàng Nhi
CLB / Năng Khiếu
Nguyễn Châu Thanh
Lịch sử
Nguyễn Hữu Phước
Công nghệ
Lâm Thìn
Ngữ Văn
Trịnh Thị Trúc Ly
JA KTDNT
Huỳnh Minh Hiển
Tiếng Anh
Trầm Thái Phương Trang
Ngữ Văn
Trịnh Khánh Linh
Toán
Nguyễn Thị Mỹ Cầm
5                              
T.4 1 Tin học
Nguyễn Hoàng Nhi
Tiếng Việt
Trần Tú Trân
Tiếng Việt
Lâm Thị Thanh Thúy
Tiếng Anh
Phan Thị Kim Hằng
Mỹ thuật
Lê Văn Tùng
Tiếng Việt
Lý Văn Hiếu
Đạo đức
Võ Thị Hoa
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thương
Toán
Nguyễn Thị Mỹ Cầm
Ngữ Văn
Trịnh Khánh Linh
Vật lý
Lâm Thìn
Thể dục
Nguyễn Châu Thanh
GDCD
Nguyễn Thị Kim Xuyến
Thể dục
Lâm Xuân Phát
Lịch sử
Nguyễn Hữu Phước
2 Tin học
Nguyễn Hoàng Nhi
Tiếng Việt
Trần Tú Trân
JA KTDNT
Lý Văn Hiếu
Tiếng Việt
Lý Thị Hạnh Nguyên
Tiếng Việt
Đinh Thị Kiều Oanh
Mỹ thuật
Lê Văn Tùng
Khoa học
Võ Thị Hoa
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thương
Tiếng Anh
Phạm Thị Thu Huệ
Ngữ Văn
Trịnh Khánh Linh
Vật lý
Lâm Thìn
Thể dục
Nguyễn Châu Thanh
GDQP AN
Tô Thanh Dũng
Thể dục
Lâm Xuân Phát
Hóa học
Thạch Thị Đavine
3 TNXH
Lữ Thị Kiều Muội
Thủ công
Trần Tú Trân
Tiếng Anh
Phan Thị Kim Hằng
Tiếng Việt
Lý Thị Hạnh Nguyên
Toán
Đinh Thị Kiều Oanh
English
Harris Michael Risell
Mỹ thuật
Lê Văn Tùng
KNS
Nguyễn Thị Kim Xuyến
Tiếng Anh
Phạm Thị Thu Huệ
English
Rajesh Kumar
Toán
Nguyễn Thị Mỹ Cầm
GDQP AN
Tô Thanh Dũng
KNS
Nguyễn Hữu Phước
Vật lý
Diệp Thị Bích Quyền
Hóa học
Thạch Thị Đavine
4 Toán
Lữ Thị Kiều Muội
TNXH
Trần Tú Trân
Tiếng Anh
Phan Thị Kim Hằng
CLB / Năng Khiếu
Lâm Xuân Phát
CLB / Năng Khiếu
Trầm Thái Phương Trang
Tin học
Nguyễn Hoàng Nhi
CLB / Năng Khiếu
Lê Văn Tùng
Sinh học
Dương Thúy Vy
Âm nhạc
Trương Nguyệt Thanh
Toán
Huỳnh Minh Hiển
Toán
Nguyễn Thị Mỹ Cầm
GDCD
Nguyễn Thị Kim Xuyến
Thể dục
Nguyễn Châu Thanh
GDQP AN
Tô Thanh Dũng
Tiếng Anh
Phạm Thị Thu Huệ
5 Đạo đức
Lữ Thị Kiều Muội
Đạo đức
Trần Tú Trân
KNS
Lâm Thị Thanh Thúy
CLB / Năng Khiếu
Lâm Xuân Phát
CLB / Năng Khiếu
Trầm Thái Phương Trang
Tin học
Nguyễn Hoàng Nhi
CLB / Năng Khiếu
Lê Văn Tùng
Sinh học
Dương Thúy Vy
Âm nhạc
Trương Nguyệt Thanh
Toán
Huỳnh Minh Hiển
Công nghệ
Lâm Thìn
English
Harris Michael Risell
Thể dục
Nguyễn Châu Thanh
Lịch sử
Nguyễn Hữu Phước
Tiếng Anh
Phạm Thị Thu Huệ
1 Tiếng Việt
Lữ Thị Kiều Muội
Tiếng Việt
Trần Tú Trân
Tiếng Việt
Lâm Thị Thanh Thúy
English
Harris Michael Risell
Tin học
Nguyễn Hoàng Nhi
Tiếng Việt
Lý Văn Hiếu
Tiếng Việt
Võ Thị Hoa
Lịch sử
Nguyễn Hữu Phước
Ngữ Văn
Trịnh Thị Trúc Ly
Ngữ Văn
Trịnh Khánh Linh
Tiếng Anh
Trầm Thái Phương Trang
Toán
Huỳnh Minh Hiển
Vật lý
Diệp Thị Bích Quyền
GDCD
Nguyễn Thị Kim Xuyến
Sinh học
Dương Thúy Vy
2 Tiếng Việt
Lữ Thị Kiều Muội
Toán
Trần Tú Trân
Toán
Lâm Thị Thanh Thúy
English
Harris Michael Risell
Tin học
Nguyễn Hoàng Nhi
Tiếng Việt
Lý Văn Hiếu
Tiếng Việt
Võ Thị Hoa
Toán
Nguyễn Thị Mỹ Cầm
Ngữ Văn
Trịnh Thị Trúc Ly
Ngữ Văn
Trịnh Khánh Linh
Tiếng Anh
Trầm Thái Phương Trang
Toán
Huỳnh Minh Hiển
Vật lý
Diệp Thị Bích Quyền
Địa lý
Lý Phương Nhi
Sinh học
Dương Thúy Vy
3 Toán
Lữ Thị Kiều Muội
ERP Đọc hiểu
Trần Tú Trân
CLB / Năng Khiếu
Lâm Xuân Phát
JA KTDNT
Lý Văn Hiếu
English
Rajesh Kumar
Thể dục
Nguyễn Châu Thanh
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thương
English
Harris Michael Risell
GDCD
Nguyễn Thị Kim Xuyến
Tiếng Anh
Dương Thúy Dân
Tin học
Nguyễn Hoàng Nhi
Vật lý
Diệp Thị Bích Quyền
Hóa học
Thạch Thị Đavine
Ngữ Văn
Trịnh Khánh Linh
Ngữ Văn
Trịnh Thị Trúc Ly
4 Toán
Lữ Thị Kiều Muội
English
Harris Michael Risell
CLB / Năng Khiếu
Lâm Xuân Phát
Toán
Lý Thị Hạnh Nguyên
Toán
Đinh Thị Kiều Oanh
Thể dục
Nguyễn Châu Thanh
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thương
GDCD
Nguyễn Thị Kim Xuyến
Sinh học
Dương Thúy Vy
Tiếng Anh
Dương Thúy Dân
Tin học
Nguyễn Hoàng Nhi
Địa lý
Lý Phương Nhi
English
Rajesh Kumar
Ngữ Văn
Trịnh Khánh Linh
Ngữ Văn
Trịnh Thị Trúc Ly
5                              
T.5 1 Toán
Lữ Thị Kiều Muội
Tiếng Việt
Trần Tú Trân
Tiếng Việt
Lâm Thị Thanh Thúy
Tiếng Việt
Lý Thị Hạnh Nguyên
Thể dục
Lâm Xuân Phát
Tiếng Việt
Lý Văn Hiếu
Tiếng Việt
Võ Thị Hoa
Toán
Nguyễn Thị Mỹ Cầm
Mỹ thuật
Lê Văn Tùng
Tiếng Anh
Dương Thúy Dân
Ngữ Văn
Trịnh Thị Trúc Ly
Ngữ Văn
Trịnh Khánh Linh
Tiếng Anh
Trầm Thái Phương Trang
Hóa học
Thạch Thị Đavine
Thể dục
Nguyễn Châu Thanh
2 English
Harris Michael Risell
Tiếng Việt
Trần Tú Trân
Âm nhạc
Trương Nguyệt Thanh
Tiếng Anh
Phan Thị Kim Hằng
Thể dục
Lâm Xuân Phát
Tiếng Việt
Lý Văn Hiếu
Tiếng Việt
Võ Thị Hoa
Mỹ thuật
Lê Văn Tùng
Tiếng Anh
Phạm Thị Thu Huệ
Tiếng Anh
Dương Thúy Dân
Ngữ Văn
Trịnh Thị Trúc Ly
Ngữ Văn
Trịnh Khánh Linh
Tiếng Anh
Trầm Thái Phương Trang
Hóa học
Thạch Thị Đavine
Thể dục
Nguyễn Châu Thanh
3 Tiếng Việt
Lữ Thị Kiều Muội
Toán
Trần Tú Trân
Âm nhạc
Trương Nguyệt Thanh
Tiếng Anh
Phan Thị Kim Hằng
Tiếng Việt
Đinh Thị Kiều Oanh
Toán
Lý Văn Hiếu
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thương
ERP Đọc hiểu
Trịnh Thị Trúc Ly
Tiếng Anh
Phạm Thị Thu Huệ
Mỹ thuật
Lê Văn Tùng
English
Harris Michael Risell
Địa lý
Lý Phương Nhi
Ngữ Văn
Trịnh Khánh Linh
Sinh học
Dương Thúy Vy
Công nghệ
Lâm Thìn
4 Tiếng Việt
Lữ Thị Kiều Muội
Tiếng Anh
Trầm Thái Phương Trang
Tin học
Nguyễn Hoàng Nhi
Âm nhạc
Trương Nguyệt Thanh
Tiếng Việt
Đinh Thị Kiều Oanh
Toán
Lý Văn Hiếu
Toán
Võ Thị Hoa
English
Harris Michael Risell
CLB / Năng Khiếu
Diệp Thị Bích Quyền
CLB / Năng Khiếu
Lê Văn Tùng
CLB / Năng Khiếu
Lâm Xuân Phát
Sinh học
Dương Thúy Vy
Ngữ Văn
Trịnh Khánh Linh
Tiếng Anh
Dương Thúy Dân
Toán
Nguyễn Thị Mỹ Cầm
5 KNS
Lữ Thị Kiều Muội
Tiếng Anh
Trầm Thái Phương Trang
Tin học
Nguyễn Hoàng Nhi
Âm nhạc
Trương Nguyệt Thanh
Thủ công
Đinh Thị Kiều Oanh
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thương
Kỹ thuật
Võ Thị Hoa
English
Harris Michael Risell
CLB / Năng Khiếu
Diệp Thị Bích Quyền
CLB / Năng Khiếu
Lê Văn Tùng
CLB / Năng Khiếu
Lâm Xuân Phát
KNS
Nguyễn Thị Kim Xuyến
Công nghệ
Lâm Thìn
Tiếng Anh
Dương Thúy Dân
Toán
Nguyễn Thị Mỹ Cầm
1 Tiếng Anh
Trầm Thái Phương Trang
Tiếng Việt
Trần Tú Trân
English
Harris Michael Risell
Tiếng Việt
Lý Thị Hạnh Nguyên
Tiếng Anh
Dương Thúy Dân
Tiếng Việt
Lý Văn Hiếu
Âm nhạc
Trương Nguyệt Thanh
Thể dục
Lâm Xuân Phát
Toán
Nguyễn Thị Mỹ Cầm
Sinh học
Dương Thúy Vy
KNS
Nguyễn Thị Kim Xuyến
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thương
Hóa học
Thạch Thị Đavine
Toán
Huỳnh Minh Hiển
GDQP AN
Tô Thanh Dũng
2 Tiếng Anh
Trầm Thái Phương Trang
Tiếng Việt
Trần Tú Trân
English
Harris Michael Risell
Tiếng Việt
Lý Thị Hạnh Nguyên
Tiếng Anh
Dương Thúy Dân
Tiếng Việt
Lý Văn Hiếu
Âm nhạc
Trương Nguyệt Thanh
Thể dục
Lâm Xuân Phát
Toán
Nguyễn Thị Mỹ Cầm
English
Rajesh Kumar
Địa lý
Lý Phương Nhi
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thương
Hóa học
Thạch Thị Đavine
Toán
Huỳnh Minh Hiển
GDQP AN
Tô Thanh Dũng
3 CLB / Năng Khiếu
Nguyễn Châu Thanh
JA KTDNT
Lý Văn Hiếu
Tiếng Việt
Lâm Thị Thanh Thúy
Thể dục
Lâm Xuân Phát
Tiếng Việt
Đinh Thị Kiều Oanh
Âm nhạc
Trương Nguyệt Thanh
English
Harris Michael Risell
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thương
Công nghệ
Dương Thúy Vy
Địa lý
Lý Phương Nhi
Toán
Nguyễn Thị Mỹ Cầm
Hóa học
Võ Thái Sang
Toán
Huỳnh Minh Hiển
Tin học
Nguyễn Hoàng Nhi
Ngữ Văn
Trịnh Thị Trúc Ly
4 CLB / Năng Khiếu
Nguyễn Châu Thanh
English
Harris Michael Risell
Toán
Lâm Thị Thanh Thúy
Thể dục
Lâm Xuân Phát
TNXH
Đinh Thị Kiều Oanh
Âm nhạc
Trương Nguyệt Thanh
Toán
Võ Thị Hoa
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thương
Địa lý
Lý Phương Nhi
Công nghệ
Lâm Thìn
Toán
Nguyễn Thị Mỹ Cầm
Công nghệ
Dương Thúy Vy
Toán
Huỳnh Minh Hiển
Tin học
Nguyễn Hoàng Nhi
Ngữ Văn
Trịnh Thị Trúc Ly
5                              
T.6 1 Tiếng Việt
Lữ Thị Kiều Muội
Thể dục
Lâm Xuân Phát
Tiếng Việt
Lâm Thị Thanh Thúy
Tiếng Việt
Lý Thị Hạnh Nguyên
Tiếng Anh
Dương Thúy Dân
Tiếng Việt
Lý Văn Hiếu
Toán
Võ Thị Hoa
Vật lý
Diệp Thị Bích Quyền
English
Harris Michael Risell
Lịch sử
Nguyễn Hữu Phước
Âm nhạc
Trương Nguyệt Thanh
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thương
English
Rajesh Kumar
Toán
Huỳnh Minh Hiển
Địa lý
Lý Phương Nhi
2 Tiếng Việt
Lữ Thị Kiều Muội
Thể dục
Lâm Xuân Phát
Tiếng Việt
Lâm Thị Thanh Thúy
Toán
Lý Thị Hạnh Nguyên
Tiếng Anh
Dương Thúy Dân
Khoa học
Lý Văn Hiếu
Toán
Võ Thị Hoa
Ngữ Văn
Trịnh Thị Trúc Ly
KNS
Nguyễn Thị Kim Xuyến
Âm nhạc
Trương Nguyệt Thanh
Sinh học
Dương Thúy Vy
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thương
Tin học
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Toán
Huỳnh Minh Hiển
Tiếng Anh
Phạm Thị Thu Huệ
3 Toán
Lữ Thị Kiều Muội
Tiếng Việt
Trần Tú Trân
Tiếng Anh
Phan Thị Kim Hằng
Toán
Lý Thị Hạnh Nguyên
Tiếng Việt
Đinh Thị Kiều Oanh
English
Harris Michael Risell
Lịch sử & Địa lý
Võ Thị Hoa
Ngữ Văn
Trịnh Thị Trúc Ly
Toán
Nguyễn Thị Mỹ Cầm
Âm nhạc
Trương Nguyệt Thanh
Tiếng Anh
Trầm Thái Phương Trang
Ngữ Văn
Trịnh Khánh Linh
Tin học
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Vật lý
Diệp Thị Bích Quyền
Tiếng Anh
Phạm Thị Thu Huệ
4 English
Harris Michael Risell
Tiếng Việt
Trần Tú Trân
Toán
Lâm Thị Thanh Thúy
Tiếng Anh
Phan Thị Kim Hằng
Tiếng Việt
Đinh Thị Kiều Oanh
CLB / Năng Khiếu
Nguyễn Châu Thanh
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thương
Âm nhạc
Trương Nguyệt Thanh
Tiếng Anh
Phạm Thị Thu Huệ
Tin học
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Tiếng Anh
Trầm Thái Phương Trang
Toán
Huỳnh Minh Hiển
Ngữ Văn
Trịnh Khánh Linh
Tiếng Anh
Dương Thúy Dân
Công nghệ
Lâm Thìn
5 Thủ công
Lữ Thị Kiều Muội
Toán
Trần Tú Trân
Toán
Lâm Thị Thanh Thúy
Tiếng Anh
Phan Thị Kim Hằng
TNXH
Đinh Thị Kiều Oanh
CLB / Năng Khiếu
Nguyễn Châu Thanh
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thương
Âm nhạc
Trương Nguyệt Thanh
Vật lý
Diệp Thị Bích Quyền
Tin học
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Mỹ thuật
Lê Văn Tùng
Toán
Huỳnh Minh Hiển
Ngữ Văn
Trịnh Khánh Linh
Tiếng Anh
Dương Thúy Dân
Công nghệ
Lâm Thìn
1 Tiếng Anh
Trầm Thái Phương Trang
Tin học
Nguyễn Hoàng Nhi
Thể dục
Nguyễn Châu Thanh
Tiếng Việt
Lý Thị Hạnh Nguyên
Toán
Đinh Thị Kiều Oanh
Lịch sử & Địa lý
Lý Văn Hiếu
Thể dục
Lâm Xuân Phát
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thương
JA KTDNT
Trịnh Thị Trúc Ly
English
Rajesh Kumar
Toán
Nguyễn Thị Mỹ Cầm
English
Harris Michael Risell
Toán
Huỳnh Minh Hiển
KNS
Nguyễn Thị Kim Xuyến
Vật lý
Lâm Thìn
2 Tiếng Anh
Trầm Thái Phương Trang
Tin học
Nguyễn Hoàng Nhi
Thể dục
Nguyễn Châu Thanh
Tiếng Việt
Lý Thị Hạnh Nguyên
Toán
Đinh Thị Kiều Oanh
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thương
Thể dục
Lâm Xuân Phát
SHCN
Dương Thúy Vy
SHCN
Nguyễn Thị Mỹ Cầm
SHCN
Lý Phương Nhi
SHCN
Trịnh Thị Trúc Ly
SHCN
Diệp Thị Bích Quyền
SHCN
Nguyễn Hữu Phước
SHCN
Huỳnh Minh Hiển
SHCN
Lâm Thìn
3 JA KTDNT
Lý Văn Hiếu
Tiếng Anh
Trầm Thái Phương Trang
Tiếng Việt
Lâm Thị Thanh Thúy
Đạo đức
Lý Thị Hạnh Nguyên
JA KTDNT
Đặng Ngọc Hân
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thương
English
Harris Michael Risell
Công nghệ
Dương Thúy Vy
Thể dục
Nguyễn Châu Thanh
Toán
Huỳnh Minh Hiển
Ngữ Văn
Trịnh Thị Trúc Ly
CLB / Năng Khiếu
Lâm Xuân Phát
CLB / Năng Khiếu
Diệp Thị Bích Quyền
CLB / Năng Khiếu
Trương Dương Kiến Du
KNS
Nguyễn Thị Kim Xuyến
4 SHCN
Lữ Thị Kiều Muội
SHCN
Trần Tú Trân
SHCN
Lâm Thị Thanh Thúy
SHCN
Lý Thị Hạnh Nguyên
SHCN
Đinh Thị Kiều Oanh
SHCN
Lý Văn Hiếu
SHCN
Võ Thị Hoa
Công nghệ
Dương Thúy Vy
Thể dục
Nguyễn Châu Thanh
Toán
Huỳnh Minh Hiển
Ngữ Văn
Trịnh Thị Trúc Ly
CLB / Năng Khiếu
Lâm Xuân Phát
CLB / Năng Khiếu
Diệp Thị Bích Quyền
CLB / Năng Khiếu
Trương Dương Kiến Du
Toán
Nguyễn Thị Mỹ Cầm
5                              
T.7 1                         Tiếng Anh
Trầm Thái Phương Trang
  Thể dục
Nguyễn Châu Thanh
2                         Tiếng Anh
Trầm Thái Phương Trang
  Thể dục
Nguyễn Châu Thanh
3                             GDCD
Cao Thị Thanh Hiền
4                             GDCD
Cao Thị Thanh Hiền
5                              
1                           Nghề Phổ thông
Nguyễn Hoàng Nhi
 
2                           Nghề Phổ thông
Nguyễn Hoàng Nhi
 
3                             Tin học
Nguyễn Hoàng Nhi
4                             Tin học
Nguyễn Hoàng Nhi
5                              

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 06-09-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 62511017 - Website: www.vnschool.net